Tag: napustiti

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama oko formiranja...

Postoje uslovi, mi naše partnere nećemo napustiti – .

Nakon što je Kolegij Socijaldemokratske partije BiH jučer dao nalog svojim  kantonalnim organizacijam da mogu krenuti u razgovore sa svim političkim strankama...

Obavezno pročitati