back to top

Tag: podnošenje

Javni poziv za podnošenje prijava za zakup kućica za vrijeme manifestacije “Zimski GRAD-ačac”

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 50....

Stekli Su Se Uslovi Za Podnošenje Zahtjeva Za Povrat Sredstava Za Uplaćenu Premiju Osiguranja Za 2023. Godinu

Donošenjem Uputstva o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu definisan je način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju. Postupak povrata sredstava za...
- Advertisement -

Stekli su se uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu –

Obavještavamo osigurana lica da su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu. Donošenjem Uputstva o povratu...

Grad Tuzla objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih |

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene...
- Advertisement -

Do 15.februara rok za podnošenje zahtjeva MZ-a za sanaciju puteva

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Živinice raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja grada za...

Obavezno pročitati