Tag: poodručju

Aktivnostima koje JP Ceste FBiH provodi na poodručju Živinica

Pored poslova redovnog održavanja koji se izvode kontinuirano,...

Obavezno pročitati